Skip Navigation or Skip to Content

13 februari 2023

Omnichannel strategie: Versteijnen kan complexe logistiek uit handen nemen

Bedrijven zijn steeds vaker in meerdere markten tegelijk actief. Dat betekent dat er aan de logistiek van een bedrijf het een en ander moet veranderen.

Als een bedrijf veel bulkhandel verzendklaar maakt – denk aan pallettransport en grote auto’s – en daarnaast ook kleine doosjes met pakketdiensten levert, kunnen dat soort verschillende operaties elkaar soms in de weg liggen. Versteijnen Logistics kan daarbij helpen. Manager Marketing en Sales Thomas van Hoek vertelt hoe.

Versteijnen ziet dat de traditionele B2B-markt en de B2C-markt steeds meer met elkaar verweven. Bedrijven zijn in meerdere markten actief via verschillende kanalen waardoor er een ‘omnichannelomgeving’ ontstaat. Omnichannel betekent: meerdere kanalen, met een uniforme merkbeleving. Er wordt gewerkt met meer dan één kanaal. Goede voorbeelden hiervan zijn producenten of handelaren die naast bedrijven ook aan particulieren gaan leveren. Op logistiek gebied ontstaat hierdoor een model dat zowel in bulk handel vervoert, als items naar individuele consumenten. Versteijnen heeft hierin veel expertise en is in staat zowel grote als kleine hoeveelheden te transporteren.

In de toekomst wil Versteijnen blijven inspelen op de verandering in het logistieke speelveld, zodat er zoveel mogelijk waarde toegevoegd kan worden binnen iedere schakel van de supply chain. Thomas van Hoek vertelt: “We zien dat traditionele B2B-spelers steeds meer kanalen moeten gaan inzetten om hun producten te kunnen verkopen. Daarin kan Versteijnen helpen door de logistieke set-up goed vorm te geven.”

Splitsing van dienstverleners

Versteijnen heeft veel ervaring met omnichannelconcepten en kan zowel uit de voeten met bulkhandel – met hun eigen wagens en distributiecentra – als met een heel fijnmazig uitbestedingssysteem. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld kleine hoeveelheden selecteren en via partners met pakjesdiensten aan consumenten leveren. “Daardoor hoeft een klant zijn logistiek niet te splitsen over meerdere dienstverleners, maar kunnen wij dat gewoon allemaal uit handen nemen”, vult Thomas aan.

Thomas ziet dat de leveringsketen steeds meer verandert, omdat er steeds minder schakels tussen zitten. Producten leveren bijvoorbeeld steeds sneller aan de consument. Voorheen ging daar nog altijd een proces met een distributeur en een retailer aan vooraf.  “Dus we zien dat traditionele B2B-spelers steeds meer kanalen gaan inzetten om hun producten te kunnen verkopen, ook internationaal. Daar kunnen wij ze heel goed bij helpen, omdat we die logistieke setup van dat soort klanten heel goed vorm kunnen geven.”

Operationele expertise

Eén van de klanten van Versteijnen is bedrijf actief in het leveren van bouwmaterialen. Sinds een aantal maanden verkoopt die ook kleine rolmaten aan consumenten via een extern online verkoopplatform. Dat groeit heel hard. De processen gaan dan niet meer samen in hun eigen warehouses, omdat die dan te klein worden of omdat er dan toch een ander soort business naast elkaar komt. Bij Versteijnen kan dat operationeel gezien juist goed naast elkaar bestaan: zij kunnen bepaalde processen van andere klanten bij elkaar voegen.

Omdat het logistieke speelveld verandert, moet elk bedrijf nagaan of het nog waarde toevoegt voor de eindklant en welke rol het heeft in de supply chain. Een verkopende of producerende partij doet er verstandig aan te focussen op het verkopen of ontwikkelen van hun producten en de logistiek aan een andere organisatie over te laten. Logistieke processen naast elkaar laten draaien, is soms een uitdaging. Ook voor Versteijnen kan het af en toe nog weleens complex zijn, maar ze zijn er wel bedreven in. Dat is onder andere te danken aan de IT-kennis die ze in huis hebben.

Veel kennis van IT

Waar andere dienstverleners dat wellicht uitbesteden, heeft Versteijnen een eigen IT-afdeling. “We hebben hier veel IT-kennis zitten, waardoor we makkelijk in staat zijn om te integreren met onze klanten en alles wat er nog meer omheen zit”, vertelt Thomas. “We zijn heel goed in staat om te connecten met onze klanten en te synchroniseren met systemen.” Dat betekent dat er aan de achterkant van het logistieke proces betere organisatie mogelijk is door real time inzicht door de koppelingen met systemen die op elkaar aansluiten.