Skip Navigation or Skip to Content

Duurzaamheid

Versteijnen staat al meer dan 75 jaar midden in de samenleving.

Vanaf de oprichting is het voor de familie Versteijnen van belang om een goed werkgever te zijn. Verantwoordelijkheid voor de impact van Versteijnen op de snel veranderende omgeving zit in ons DNA. We maken onze strategie duurzaam en vertalen dit naar concrete acties en doelen waar we aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Goede Gezondheid

Veiligheid en gezondheid zijn van groot belang. Dit geldt ook voor een goede balans tussen werk en privé. In lijn met de SDG’s zorgen we voor een veilig en gezond werkklimaat voor al onze mensen op kantoor, onderweg en in de warehouses. We investeren in verbeterd materieel en verscherpen voortdurend onze procedures om de kans op ongevallen nog verder te verkleinen. Versteijnen wil dat medewerkers gezond en gelukkig zijn. Versteijnen heeft oog voor zijn omgeving. We helpen mensen die wat minder geluk hebben in het leven en ondernemen samen activiteiten met diverse goede doelen.

Duurzame Energie

Versteijnen zet in op een efficiënter gebruik van energie en het toepassen van hernieuwbare energie. We onderzoeken voortdurend de mogelijkheden om in nog grotere mate zelfvoorzienend te worden waar we rekening houden met de regelgeving voor ons als bedrijf. Versteijnen gebruikt brandstoffen met AdBlue bijmenging om de uitstoot te verminderen. We kijken continue naar mogelijkheden voor alternatieve brandstoffen. Versteijnen heeft onlangs een elektrische truck aangeschaft en blijft de mogelijkheden onderzoeken voor de toepasbaarheid van voertuigen op elektriciteit en waterstof in combinatie met de onderliggende netwerken voor het laden en tanken van voertuigen. Daarnaast faciliteren we klanten welke actief bijdragen aan de energietransitie en initiëren we projecten met klanten om de footprint te meten en structureel samen te reduceren.

Innovatie en infrastructuur

Onze industrie en infrastructuur zijn van groot belang voor de maatschappij. Tegelijkertijd krijgen we steeds vaker te maken met schaarste. Schaarste van grondstoffen, goederen, elektriciteit, water en arbeid komen steeds vaker voor. Het is daarom van groot belang om blijvend te innoveren. En innovatie zit in ons DNA. Onafhankelijke experts waarderen Versteijnen als best in class op gebied van smart warehousing, ketenregie en gebruik van digitale platformen. In warehouses innoveren we door toepassing van een automatisch warehousesysteem, breiden we dit uit en kijken we continu naar mogelijke kansen voor verdere automatisering. Bij onze investeringen in voertuigen maken we keuzes waardoor onze footprint verder wordt verkleind.