Skip Navigation or Skip to Content

28 juli 2021

Een ster in verduurzaming

Verduurzaming binnen de logistieke sector: een enorme opgave met vele uitdagingen! Er zijn verschillende programma’s waar je als logistiek dienstverlener aan deel kunt nemen. Zo behaalden wij al ISO40001: de certificering voor omgevingsbewustzijn en afvalreductie. In de afgelopen vijf jaar werden de zeilen bijgezet voor het CO2-reductieprogramma Lean & Green. De doelstelling? CO2-emissie reduceren door middel van kennis, samenwerking en de inzet van slimme en effectieve maatregelen.

Interne verduurzaming

Onze QHCE officer Frank Kriellaars is verantwoordelijk voor het verduurzamingsbeleid van Versteijnen Logistics. Hij is aan de hand van de criteria van Lean & Green gaan kijken naar de mogelijkheden. Frank: “We hebben enorme sprongen gemaakt in ons transport, maar ook in onze magazijnen. Zo werd de oude hal vervangen door een nieuw magazijn waarin we meer kunnen opslaan en dus minder verbruiken in gas, water, licht en verwarming. Ledverlichting is in alle magazijnen geïmplementeerd, binnenkort is het hoofdkantoor aan de beurt. In de magazijnen rijden we met elektrische middelen op lithiumbatterijen. Deze vervangen de oude loodaccubatterijen en zorgen ervoor dat we geen wisselbatterijen meer nodig hebben voor de wagens.”

Optimaliseren van verzendingen

De grootste besparing werd gedaan bij het wagenpark. Frank: “We zijn anders gaan plannen, waarbij we het LTL-transport zo optimaal mogelijk indelen. Ook investeren we enkel in nieuwe auto’s, met betere emissies en brandstofverbruik. Er zijn plannen gemaakt om te kijken naar het transport in de regio met milieuvriendelijke motoren. Bovendien sluiten we transport met wagens op waterstof, elektriciteit en HVO niet uit, echter zijn de ontwikkelingen op dit gebied nog in volle gang.”

Wisselwerking

Verduurzaming is een wisselwerking tussen de klant en Versteijnen Logistics, legt Frank uit. “Het mes snijdt aan twee kanten, waarbij zowel de klant als wij verduurzamen. Er komt een punt waarop je enkel nog samen kunt verduurzamen, dan is het van belang dat de neuzen dezelfde kant op wijzen. Het is bijvoorbeeld interessant om samen te kijken naar een andere vorm van brandstofgebruik.”

Ambitie

“Sterren behalen in het Lean & Green-programma is een mooie bevestiging dat we de goede kant op gaan. Het programma zet ons aan het denken over waar we voor staan op het gebied van verduurzaming en optimalisering in logistieke processen. We hebben enorme sprongen gemaakt en zijn aan het kijken hoe we in de toekomst weer de volgende verduurzamingsslag kunnen maken. Onze ambities gaan nóg verder dan ISO40001 en Lean & Green.”