Electronics

Transparante processen voorkomen beschadiging, diefstal en verlies. Uw kostbare producten zijn in onze warehouses in goede handen.

Versteijnen Logistics staat voor topbeveiliging, uitgekiende protocollen en intelligente bewakingsapparatuur. We behandelen alles op artikelnummer en binnen de artikelnummers hanteren we serienummers. Daarom is het mogelijk om de garantieverlening voor producenten perfect af te handelen. Ook bij terugroepacties en opsporing van diefstal spelen serienummers vaak een belangrijke rol.