Veelgestelde vragen

Producten naar Europa brengen lijkt ingewikkelder dan het is.
Versteijnen Logisics heeft veel ervaring en heeft antwoord op uw vragen.

Wat wilt u weten?

Speciaal voor u hebben we een aantal relevante vragen en antwoorden op een rijtje gezet. U zult zien dat er overtuigende antwoorden staan op een aantal prangende vragen.

Waarom is logistiek zo belangrijk voor het succes van mijn bedrijf in Europa?

Om succesvol te zijn op de Europese markt, is het niet meer voldoende om uitsluitend het juiste product tegen de juiste prijs aan te bieden. Als uw bedrijf van plan is om de concurrentie aan te gaan met de bestaande spelers op de markt, is het belangrijk om dit te doen op de juiste plaats, op het juiste moment en op de juiste manier. Kortom, het is essentieel om een effectieve en efficiënte toevoerketen op te zetten, op maat gemaakt voor de unieke eigenschappen van uw producten, service niveaus en markten.

Er zijn vele manieren om uw Europese toevoerketen op te zetten. Eén van de meest gebruikelijke manieren is het gecentraliseerde, Europese distributiemodel, waar voorraad voor de gehele Europese markt is opgeslagen in één centraal gelegen magazijn en de toevoerketen wordt ook beheerd vanuit dit centrale punt.

Waar kan ik het beste mijn Europese distributiecentrum opzetten?

Eén van de cruciale aspecten van het ontwerpen van een Europese toevoerketen is de juiste locatie uitkiezen voor het Europese distributiecentrum. Locatiefactoren zoals de capaciteit van lucht- en zeevracht, de kwaliteit van de infrastructuur van het transport, aanwezigheid van logistieke diensten, werkgelegenheid en uiteraard onroerend goed zijn allemaal zeer belangrijke factoren. Maar vergeet ook niet om de douanereglementen en het belastingklimaat aandachtig te bekijken. Nederland is een ideale locatie om de Europese markt vanuit te bedienen. Sterker nog, meer dan 50% van alle internationale bedrijven met een gecentraliseerd Europees distributiecentrum, heeft hun centrum in Nederland zitten.

 

De geschiedenis van de Nederlandse handel gaat honderden jaren terug, er is dus zonder meer een gevestigde traditie op het gebied van transport en logistiek. Unieke eigenschappen van Nederland zijn:

 

 • Centrale locatie binnen de Europese markt
 • Uitstekende zee- en vliegveldfaciliteiten
 • Uitgebreide transportinfrastructuur met snelle verbindingen
 • Uitstekende en goed ontwikkelde logistieksector
 • Internationaal georiënteerde zakenwereld

Wat is het verschil tussen een EDC, een RDC en een BDC?

Een aantal van de populairste toevoerketens in Europa zijn die met een EDC (Europees Distributie Centrum), meerdere RDC’s (Regionaal Distributie Centrum) en een BDC (Bulk Distributie Centrum), in een netwerk van lokale satellietmagazijnen.

 

Europees Distributie Centrum (EDC)

EDCIn een opstelling met een (gecentraliseerd) EDC worden producten rechtstreeks verscheept vanuit de productie naar het EDC (meestal in volle containers) en van daaruit verscheept naar klanten verspreid over heel Europa, nadat er verkooporders geplaatst zijn. Het voordeel van deze opstelling is dat het kostenbesparend is, als gevolg van het samenvoegen van inkomend transport en doordat er slechts één magazijn nodig is. Bovendien is het een relatief makkelijke constructie en daardoor makkelijk te managen en populair bij bedrijven die de Europese markt binnentreden.

 

Regionaal Distributie Centrum (RDC)

RDCOmdat er nieuwe landen zijn toegetreden tot de EU de afgelopen jaren, is de Europese markt, geografisch gezien, gegroeid. Ook zijn de vereiste leveringstermijnen korter geworden en de transportkosten verhoogd. Dit heeft als resultaat dat het voor sommige, grotere bedrijven inefficiënt geworden is om de gehele Europese markt te bedienen vanuit één centraal DC. In een regionale constructie zou een bedrijf meerdere distributiecentra (RDC’s) (meestal 3 or 4) verspreid over de Europese markt hebben, wordt ieder centrum rechtstreeks bevoorraad vanuit de productie in het buitenland en elk centrum bedient een specifiek, regionaal deel van de markt. Vaak worden toevoerketens met deze constructie nog steeds bestuurd vanuit een centraal controlecentrum.

 

Bulk Distributie Centrum (BDC)

BDCIn een opstelling met een bulk distributie centrum (BDC), met een netwerk van lokale of nationale satellietmagazijnen, wordt de BDC direct vanuit de productie bevoorraadt en is het een relatief makkelijke operatie (pallets erin en eruit). De belangrijkste functie is het leveren van lokale satellietmagazijnen via een regelmatige bevoorrading. Distributie naar de markt wordt gedaan vanuit het satellietmagazijn en ook op maat aanpassen van producten kan hier plaatsvinden. Het voordeel van deze set-up is dat een bedrijf de kosten voor inkomend transport laag kan houden, vanwege de versterking van het inkomend transport, maar tegelijkertijd snelle levertijden naar de markt kan bieden, omdat de voorraad zich vlakbij de (belangrijkste) klanten bevindt.

De optimale toevoerketen zal voor ieder bedrijf anders zijn, afhankelijk van factoren zoals productsoort, de locatie van de klant, vereiste levertijden van verkooporders etc.

Wat is voor mijn bedrijf de meest geschikte constructie van een toevoerketen?

Er zijn veel manieren om producten te leveren aan de Europese markt. Bij het ontwerp van de opstelling van een toevoerketen moet er rekening gehouden worden met zaken als: waar en hoe de producten de markt op gebracht worden, waar ze opgeslagen worden en hoe ze verscheept worden naar klanten. Het startpunt is een beslissing over wat de optimale constructie is voor uw bedrijf, om de juiste balans te hebben tussen het laag houden van kosten en het optimaliseren van klantondersteuning. Omdat ieder bedrijf uniek is, zal voor ieder bedrijf de ideale opzet voor de toevoerketen anders zijn. Enkele factoren die de optimale constructie van een toevoerketen beïnvloeden zijn:

 • Productie-/bevoorradingslocaties
 • Inkomende transportstrategie
 • Bedrijfsgrootte
 • Producttype
 • Verkoopkanaal
 • Locatie van de klanten
 • Vereiste leveringstermijn
 • Belastingheffing: btw en zakelijke belasting

Onze logistieke experts kunnen uw bedrijf adviseren over dit onderwerp.

Wat zijn VAL and VAS diensten?

De voornaamste activiteiten die in een distributiecentrum worden uitgevoerd, zijn het ontvangen van goederen, opslaan van goederen en het voorbereiden van goederen op het transport. Tegenwoordig worden er, naast deze traditionele logistieke activiteiten, ook nog veel andere, hoogwaardige activiteiten uitgevoerd in de meeste distributiecentra in Nederland. Deze extra activiteiten kunnen worden ingedeeld in ‘Value Added Logistics’ (VAL) en ‘Value Added Services’ (VAL).

VAL verwijst naar activiteiten die direct waarde toevoegen aan het eindproduct. Vanuit een logistiek oogpunt willen de meeste bedrijven voorraad tot een minimum beperken, maar tegelijkertijd een maximaal aantal productvariaties aanbieden in de markt. Door het opslaan van onderdelen of bouwpakketten in het distributiecentrum, kan een bedrijf zijn producten op maat maken nadat een verkooporder is binnengekomen en het product snel in elkaar zetten op basis van de persoonlijke voorkeuren van de klant. Enkele voorbeelden van VAL activiteiten

 • (her) verpakken
 • labels bevestigen aan leveringen
 • documentatie of software toevoegen in de taal van het land waar de eindklant zich bevindt
 • herstel
 • montage
 • kwaliteitscontroles

VAS

VAS activiteiten voegen waarde toe aan de toevoerketen in algemene zin, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, organisatie of marketing. Om meer te kunnen focussen op hun kernactiviteiten, besteden veel bedrijven niet-kernactiviteiten uit aan gespecialiseerde, externe dienstverleners. Voorbeelden van VAS activiteiten zijn:

 • voorraadbeheer
 • beheer van verkooporders
 • behandelen van douanetransacties
 • btw-administratie
 • facturering
 • klantendienstverlening, zoals helpdesks en het behandelen van garantieclaims
 • verhuren van kantoorruimte

Zijn er belasting- en douanevoordelen door mijn goederen via Nederland te importeren?

Aangezien buitenlandse handel en investeringen behoorlijk bijdragen aan de Nederlandse economie, doet de Nederlandse overheid zijn best om een aantrekkelijk handelsklimaat voor buitenlandse bedrijven te creëren. Het doel is om zakendoen via Nederland mogelijk te maken, door middel van samenwerking en flexibiliteit, maar ook middels gestroomlijnde douaneprocedures die snel documenten geldig kunnen verklaren. Bureaucratische rompslomp en douanecontroles zijn vervangen door efficiënte, administratieve controles. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

Magazijn met douane-entrepot

Theoretisch gezien, moeten douanerechten betaald worden wanneer goederen geïmporteerd worden in de Europese Unie (EU). Nederland maakt het echter mogelijk om de betaling hiervan uit te stellen door het opslaan van goederen in een magazijn met douane-entrepot. Pas wanneer de goederen uit het magazijn gehaald worden voor transport, betaalt het bedrijf invoerrechten. Dit kan behoorlijk gunstig zijn voor de kasstroom.

Btw-uitstelsysteem

In tegenstelling tot de meeste andere EU lidstaten, heeft Nederland een systeem ingevoerd dat uitstel van btw-betaling mogelijk maakt tijdens de import. In plaats van het betalen van de btw wanneer de goederen geïmporteerd worden in het ‘vrije verkeer’ binnen de EU, kan de betaling worden voldaan middels een periodieke btw-aangifte. Met dit systeem dient de btw-aangifte gedaan te worden op het moment van importeren, maar het bedrag kan worden afgetrokken op dezelfde aangifte. Het komt erop neer dat er geen daadwerkelijke btw-betaling plaatsvindt op het moment van importeren, waardoor interessante kasstroom – en rentevoordelen behaald kunnen worden.

Uiterst geautomatiseerde douaneprocedures

De Nederlandse douane maakt gebruik van geautomatiseerde douane inklaringsystemen die de goederenstroom versnellen. Daarnaast wordt de goedkeuringsperiode ingekort en kostbare vertragingen worden geëlimineerd door uniforme en gestandaardiseerde documentatie binnen de EU.

Wat is het btw-uitstelsysteem?

Belasting toegevoegde waarde, ofwel btw, wordt gebruikt in alle Europese lidstaten en ook in veel andere landen ter wereld. Btw is, zoals de naam al doet vermoeden, een belasting over de waarde die is toegevoegd door producenten in het bedrijfsleven.

 

De btw-betaling kan verschoven worden van het importmoment naar het moment waarop het bedrijf normaal gesproken belastingaangifte doet, dit is meestal maandelijks. De verschuldigde btw voor de import wordt op de aangifte genoteerd als opeisbaar, maar tegelijkertijd zullen de bedragen worden afgetrokken als betaalde belasting. Om dit uitstel te verkrijgen, moet de importeur een vergunning aanvragen bij de belastingdienst onder ‘Artikel 23’. Het importbedrag dat iedere maand wordt aangegeven dient ook constant te blijven en de boekhouding moet voldoen aan specifieke voorwaarden.

Moeten we een bedrijf opzetten om van het btw-uitstelsysteem gebruik te kunnen maken?

Nee, een bedrijf zonder vestiging in Nederland kan een fiscale vertegenwoordiger aanstellen. Een fiscale vertegenwoordiger werkt voor een buitenlands bedrijf en behandelt alle btw-verplichtingen (btw-aangiftes en het overzien en betalen van btw). Er zijn twee soorten fiscale vertegenwoordigers; beperkt en algemeen.

 

Een beperkt fiscale vertegenwoordiger handelt, namens een buitenlands bedrijf, importeert goederen en voert de daarop volgende leveringen uit. Dit heeft betrekking op het importeren van buiten de EU naar een klant in Nederland of in een ander EU lidstaat.

 

De algemeen fiscale vertegenwoordiger behandelt, namens een buitenlands bedrijf, alle leveringen waarover belasting moet worden betaald en voert de interne, gemeenschappelijke acquisitie en de import uit. Voor beide types fiscale vertegenwoordigers is een vergunning nodig en een verklaring van de klant waarin deze officieel de fiscale vertegenwoordiger in functie aanstelt. Veel logistieke dienstverleners bieden fiscale vertegenwoordiging aan als service aan hun klanten.

Wat zijn invoerrechten en hoe weten we hoeveel we moeten betalen?

Invoerrechten zijn een vorm van belasting die betaald moet worden door de importeur van goederen buiten de EU. Het te betalen bedrag is meestal een percentage van de douanewaarde. De douanewaarde bestaat uit de factuurwaarde vermeerderd met de kosten voor transport naar de grens van de EU. Het percentage hangt af van het soort product dat geïmporteerd is. Alle goederen worden geregistreerd in de gezamenlijke naamgeving (alias ‘Combined Nomenclature’ (CN)), dit is het codesysteem van de EU om producten in te delen. Het zogenaamde ‘Integrated Tariff of the European Communities’ (TARIC) geeft het belastingpercentage aan per product en verschaft informatie over tariefquota’s en andere handelsmaatregelen. Invoerrechten zijn hetzelfde in elk EU-land, zodat er geen verschil is tussen het importeren van een product naar de EU via Nederland of via bijvoorbeeld Spanje.

Wat zijn de voordelen van het hebben van een bonded warehouse?

In plaats van dat goederen bij aankomst in de EU door de douane gecontroleerd worden, kan een bedrijf ze ook opslaan in een magazijn, dat onder controle van de douane is; een zogenaamd bonded warehouse (douane-entrepot).

Goederen kunnen voor onbepaalde tijd in een bonded warehouse blijven en er hoeven geen importkosten of belasting betaald te worden, totdat ze daadwerkelijk geïmporteerd worden in het ‘vrije verkeer’ in de EU, bijvoorbeeld om vervoerd te worden naar een klant. Omdat de douanecontrole van een bonded warehouse voornamelijk van administratieve aard is, is er meestal geen fysieke scheiding in het magazijn tussen de goederen in het vrije verkeer en goederen die nog onder toezicht van de douane staan. Wanneer de eindklant zich buiten de EU bevindt, kunnen de goederen getransporteerd worden onder douanetoezicht (T1) vanuit het bonded warehouse naar het land waar de afnemer gevestigd is. Op deze manier worden douaneheffingen en invoerbelastingen alleen betaald in het land van bestemming en wordt voorkomen dat er dubbel betaald moet worden.

Wat is Bindende Tariefinlichting (BTI)?

Bindende Tariefinlichting (BTI) is een systeem dat in de gehele EU gebruikt wordt en is ontworpen om economische arbeiders en handelaren inzicht te geven in de juiste tariefindeling van goederen en de correcte, statistische naamgeving. De BTI, die doorgaans geldt voor periodes van zes jaar, verschaft wettelijke garanties aan handelaren, garandeert consistente aanmeldingen voor passende naamgeving, staat toe dat belastingtarieven worden bepaald tijdens de import en faciliteert het gebruik van import-/export- of voorschotbepalende certificaten, calculatie van exportterugbetalingen etc.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.